• Boekhoudkantoor Nederland
  • Administratie Kantoor Boekhouding Bedrijven Particulieren
  • Administratiekantoor Zegge Roosendaal Etten Leur
  • Administratieve En Fiscale Diensten
  • Home
  • Administratie
  • Accountant

Accountant

Een vaak gehoord misverstand is dat men een accountant nodig heeft voor de jaarrekening. Slechts bedrijven die twee opeenvolgende jaren voldoen aan twee van de drie onderstaande eisen, hebben de wettelijke plicht hun jaarrekening door een accountant te laten controleren;

  • De omzet is minimaal € 12 miljoen;
  • Het balanstotaal is minimaal € 6 miljoen;
  • Er zijn minimaal 50 personeelsleden in dienst.

Het overgrote deel van de ondernemingen in Nederland heeft dus geen controleverklaring van een accountant nodig. Voor hen is een samenstelverklaring voldoende. Een dergelijke verklaring kunnen wij voor u afgeven.

Is de kwaliteit van een administratiekantoor minder dan van een accountantskantoor? Het antwoord op deze vraag kunnen wij met een volmondig "Nee" beantwoorden. Het merendeel van onze medewerkers is HBO of hoger opgeleid op financieel of fiscaal gebied. Tevens wordt door het lidmaatschap van verschillende beroepsverenigingen zoals het Register Belastingadviseurs en de NOAB de actualiteit van onze vakkennis gewaarborgd.