Accountant


In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is een accountant voor de jaarrekening lang niet altijd verplicht.
Bij ondernemingen volgens de inkomstenbelasting (lees: eenmanszaak, VOF, maatschap, CV) is een accountant nooit verplicht.

Een accountant (scontrole) is alléén verplicht bij rechtspersonen zoals een BV en een NV, indien aan een paar voorwaarden wordt voldaan.

accountant of boekhouder roosendaal

Wanneer is een account nodig?

Een vaak gehoord misverstand is dat men een accountant nodig heeft voor de jaarrekening. Slechts bedrijven die twee opeenvolgende jaren voldoen aan twee van de drie onderstaande eisen, hebben de wettelijke plicht hun jaarrekening door een accountant te laten controleren;

  • De omzet is minimaal € 12 miljoen;
  • Het balanstotaal is minimaal € 6 miljoen;
  • Er zijn minimaal 50 personeelsleden in dienst.

Het overgrote deel van de ondernemingen in Nederland heeft dus geen controleverklaring van een accountant nodig. Voor hen is een samenstelverklaring voldoende. Een dergelijke verklaring kunnen wij voor u afgeven.

Kwaliteit van een administratiekantoor

Is de kwaliteit van een administratiekantoor minder dan van een accountantskantoor? Het antwoord op deze vraag kunnen wij met een volmondig “Nee” beantwoorden. Het merendeel van onze medewerkers is HBO of hoger opgeleid op financieel of fiscaal gebied. Tevens wordt door het lidmaatschap van verschillende beroepsverenigingen zoals het Register Belastingadviseurs en de NOAB de actualiteit van onze vakkennis gewaarborgd.

administratie kantoor roosendaal

Laatste nieuws

Scroll naar boven

Kennismaken en kopje koffie drinken?