Cookie policy

Bewijs van toestemming

Dit document is gegenereerd om te rapporteren welke inspanningen zijn gedaan om te voldoen aan privacywetgeving. Dit document bevat het Cookiebeleid en de cookie toestemming instellingen om toestemming aan te tonen voor de hier onder gespecificeerde regio. Voor meer informatie over dit document, ga naar https://complianz.io/consent.

Dit Cookiebeleid werd voor het laatst geüpdatet op 10 februari 2022 en is van toepassing op burgers en wettelijke permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte.

 

1. Introductie

Op onze website, https://jdehoon.nl (hierna genoemd ‘ de website’) wordt gebruikgemaakt van cookies en andere aanverwante technieken. Hierna geldt dat alle technieken voor het gemak ‘cookies’ worden genoemd. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld, worden cookies geplaatst. In het onderstaande document informeren wij je over het gebruik van cookies op onze website.

2. Wat zijn cookies?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

3. Wat zijn scripts?

Een script is een stukje programmeercode dat wordt gebruikt om onze website goed en interactief te laten functioneren. Deze code wordt uitgevoerd op onze server of op uw device.

4. Wat is een web beacon?

Een web beacon (ook pixeltag) is een klein, onzichtbaar stukje tekst of afbeelding op een website dat gebruikt wordt om verkeer op een website in kaart te brengen. Om dit te doen worden er met behulp van web beacons verschillende gegevens van u opgeslagen.

5. Verschillende soorten cookies

5.1 Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de site goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies zorgen wij ervoor dat u onze site makkelijker kunt bezoeken. Op deze manier hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan onze site. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder dat u hier toestemming voor geeft.

5.2 Statistieken cookies

Wij gebruiken statistieken cookies om de beleving voor onze gebruikers te optimaliseren. Wij krijgen door middel van statistieken cookies inzicht in het gebruik van onze website. Wij vragen u toestemming om statistieken cookies te plaatsen.

5.3 Marketing/Tracking cookies

Marketing/Tracking cookies zijn cookies of enige andere vorm van local storage, die worden gebruikt om gebruikersprofielen te maken met het doel om advertenties te tonen of om de gebruiker te volgen op deze of verschillende websites voor soortgelijke marketingdoeleinden.

6. Geplaatste cookies

Gebruik
We gebruiken Elementor voor content creatie. Lees meer.

Delen van gegevens
Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Statistieken anoniem

NaamVervalFunctie
elementorpermanentVolgen van acties door gebruikers op een webpagina

Gebruik
We gebruiken Google Fonts voor het vertonen van web-lettertypen. Lees meer.

Delen van gegevens
Voor meer informatie, lees de Google Fonts Privacyverklaring.

Marketing / Tracking

NaamVervalFunctie
Google Fonts APIverloopt directVraagt het IP adres van de gebruiker op.

Gebruik
We gebruiken Google reCAPTCHA voor spampreventie. Lees meer

Delen van gegevens
Voor meer informatie, lees de Google reCAPTCHA Privacyverklaring

Marketing / Tracking

NaamVervalFunctie
rc::csessieVerzoeken van bots filteren
rc::bsessieVerzoeken van bots filteren
rc::asessieVerzoeken van bots filteren

Gebruik
We gebruiken Google Maps voor het vertonen van kaarten. Lees meer.

Delen van gegevens
Voor meer informatie, lees de Google Maps Privacyverklaring.

Marketing / Tracking

NaamVervalFunctie
Google Maps APIverloopt directVraagt het IP adres van de gebruiker op.

7. Toestemming

Wanneer u onze site voor het eerst bezoekt, tonen wij een pop-up met uitleg over cookies. Zodra je klikt op ‘Bewaar voorkeuren’, geeft u ons toestemming om de categorieën cookies en plugins te gebruiken die u hebt geselecteerd in de pop-up en welke zijn omschreven in het Cookiebeleid. U kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, houd er dan wel rekening mee dat onze site mogelijk niet meer optimaal werkt.

8. Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • U heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
  • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken.
  • Recht op rectificatie en aanvulling: U heeft het recht om je persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
  • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
  • Recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
  • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

9. Klachtrecht

Interne behandeling
Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens helpen we u graag om deze in onderling overleg op een goede manier op te lossen. Voor behandeling van uw klacht kunt u in eerste instantie ons een mail sturen. Zie hiervoor de contactinformatie onder aan deze Cookieverklaring. 

Autoriteit Persoonsgegevens
Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

We willen er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.
Ter bescherming van je privacy verzoeken wij u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

We zullen zo snel mogelijk (in ieder geval binnen vier weken) op uw verzoek reageren.

10. Cookies in- / uitschakelen en verwijderen

Via uw internetbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen. U kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Een andere mogelijkheid is dat u uw internetbrowser zodanig instelt dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Meer informatie over deze mogelijkheden kunt u vinden in de instructies van de Help-functie van uw browser.

Let op: onze site werkt mogelijk niet optimaal als alle cookies zijn uitgeschakeld. Als u wel de cookies in uw browser verwijdert, worden ze na uw toestemming opnieuw geplaatst bij een nieuw bezoek aan onze site.

11. Websites van derden en wijzigingen

Deze cookie verklaring is niet van toepassing:

  • Op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het is voor ons niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige wijze omgaan met jouw persoonsgegevens.
  • Raadpleeg altijd de privacy verklaring van deze websites alvorens van deze sites gebruik te maken.
  • Deze cookie verklaring kan worden gewijzigd. Bij wijzigingen zult u opnieuw worden gevraagd om uw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies.

12. Contactinformatie

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot ons Cookiebeleid en deze verklaring neem contact met ons op via de volgende contactinformatie:

Administratiekantoor De Hoon v.o.f.
Klerkenveld 1
4707 SV Roosendaal
Nederland

Website: https://www.jdehoon.nl/
Email: info@jdehoon.nl

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 20107535.

Dit Cookiebeleid is gesynchroniseerd met cookiedatabase.org op 10 februari 2022.

Scroll naar top

Kennismaken en kopje koffie drinken?