Disclaimer

Hoewel Administratiekantoor de Hoon alles zal doen wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt om deze website van actuele en correcte informatie te voorzien, doet Administratiekantoor de Hoon geen toezeggingen en/of geeft zij geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid hiervan. Administratiekantoor de Hoon aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid met betrekking tot enige typografische en/of andere fouten en/of het ontbreken van informatie op deze website.

Onze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Administratiekantoor de Hoon. Administratiekantoor de Hoon heeft dergelijke links enkel en alleen voor het gemak van de gebruiker van deze website opgenomen en Administratiekantoor de Hoon is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Het opnemen van een link naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat Administratiekantoor de Hoon de inhoud van die website zou onderschrijven.

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen software, audio, video, tekst en foto’s) behoren toe aan Administratiekantoor de Hoon of aan haar licentiegevers. Alle rechten met betrekking tot de inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud uitdrukkelijk is verleend. Tenzij anders bepaald mag de inhoud opgenomen op deze website alleen in ongewijzigde vorm en alleen voor persoonlijk niet-commercieel gebruik worden gereproduceerd of gedistribueerd. Enig ander gebruik van de Inhoud, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Administratiekantoor e Hoon, is strikt verboden. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën.

Cookies

Deze website is niet gekoppeld aan Google Analytics en verzamelt dus geen cookies.
Er worden geen statistieken bijgehouden over het websitegebruik. Lees hier onze cookie policy.

 

Scroll naar boven

Kennismaken en kopje koffie drinken?